Foodpolicy NL is een netwerk van vooruitstrevende managers uit de Nederlandse foodsector, gericht op het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in commerciële kansen. Die kansen zijn er genoeg. Zo kunnen we veel meer energie steken in de productie en distributie van duurzamer producten, een groeimarkt bij uitstek die er als het ware om schreeuwt ontwikkeld te worden.

Foodpolicy 012

Kernbegrippen in dit verband zijn milieu, mensenrechten, gezondheid en dierenwelzijn. Maar ook de toenemende vergrijzing biedt mogelijkheden, evenals de nog vrijwel onontgonnen markt van de allochtone consument.
Ongetwijfeld zijn er nog veel meer maatschappelijke issues waar we ons voordeel mee kunnen doen. Maar dan moeten we ons daar wel voor open stellen, kennis opbouwen en de verbanden zoeken… De blik moet dus naar buiten!

Wat Foodpolicy NL doet 

Wat Foodpolicy NL doet is de kennis over food en samenleving op een hoger plan tillen. In die zin zijn we een denktank. Maar we zoeken wel altijd naar de zakelijke vertaling. De uitkomsten moeten op kortere of langere termijn in de praktijk toepasbaar zijn. 

We komen drie keer per jaar bijeen, op een locatie middenin het land: Restaurant De Markies in Woerden. Daar ontvangen we zorgvuldig geselecteerde gasten uit binnen- en buitenland: (food-) managers, bestuurders, wetenschappers, NGO’s, politici, schrijvers. Toppers die ons kunnen helpen ons denken te scherpen, die nieuwe invalshoeken laten zien en daarover met ons het debat willen aangaan.

Lidmaatschap

Om tot een maximale uitwisseling van kennis en contacten te komen streeft Foodpolicy NL naar een heterogeen ledenbestand. Het lidmaatschap staat in principe open voor een ieder die werkzaam is in een hogere functie binnen de foodbranche en een uitgesproken belangstelling heeft voor het verbinden van maatschappelijke met marketing- en commerciële vraagstukken. Leeftijd is geen criterium.

‘Foodbranche’ mag worden geïnterpreteerd in de breedste zin des woords: de term omvat supermarktorganisaties, maar ook groothandels, leveranciers (zowel vers als KW), toeleveranciers, verpakkingsbedrijven, cateringbedrijven, enzovoorts. Ook voor personen buiten de eigenlijke foodsector - zoals leden van maatschappelijke organisaties, ambtenaren en wetenschappers - staat het lidmaatschap open, mits hun bezigheden gerelateerd zijn aan de voedselproductie- en distributieketen.