Personalia

Naam*
Dit is een verplicht veld.
Functie*
Dit is een verplicht veld.
Bedrijf*
Dit is een verplicht veld.
Bezoekadres
Vul hier je adres in
Postcode
Vul hier je postcode in
Plaats
Vul hier je woonplaats in
Telefoon*
Dit is een verplicht veld.
Mobiel
Vul hier je mobiel nummer in
E-mail*
Dit is een verplicht veld.

Bedrijf/organisatie

Postadres*
Dit is een verplicht veld.
Postcode*
Dit is een verplicht veld.
Plaats*
Dit is een verplicht veld.
PO-nummer
Om lid te kunnen worden dien je akkoord te gaan met onze voorwaarden.
PO-nummer opvragen bij:
Vul hier je eigen naam of naam en e-mailadres van verantwoordelijke collega in
Vul je eigen naam in of naam en e-mailadres van verantwoordelijke collega.

Motivatie

Uitgenodigd door:
Selecteer een persoon
Ik ga op die uitnodiging in omdat:
Geef hier een korte toelichting op de verwachtingen van het lidmaatschap
Korte toelichting op verwachtingen van lidmaatschap.
Ik draag aan de ontwikkeling van Foodpolicy NL bij door:
Geef hier een korte verwoording van eigen inbreng/expertise/ervaring
Korte verwoording van eigen inbreng/ expertise/ervaring.
Dieetwensen:
Geef hier je dieetwensen aan, bijvoorbeeld vegetarisch
In verband met diner, bijvoorbeeld vegetarisch of glutenvrij.
Verklaring
Door het versturen van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van het lidmaatschapsreglement en de gedragscode van Foodpolicy NL en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. Ik ga eveneens akkoord met de betaling van het voor het lidmaatschapsjaar 2019 verschuldigde lidmaatschapsgeld, zijnde €2.142,- excl. btw. Indien het lidmaatschap een gedeelte van het lidmaatschapsjaar omvat, ben ik €1.428,- excl. btw (twee bijeenkomsten) dan wel €714,- excl. btw (één bijeenkomst) verschuldigd.

Voor NGO's
Door het versturen van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van het lidmaatschapsreglement en de gedragscode van Foodpolicy NL en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. Ik ga eveneens akkoord met de betaling van het voor het lidmaatschapsjaar 2019 verschuldigde lidmaatschapsgeld voor NGO's, zijnde €714,- excl. btw. Indien het lidmaatschap een gedeelte van het lidmaatschapsjaar omvat, ben ik €476,- excl. btw (twee bijeenkomsten) dan wel €238,- excl. btw (één bijeenkomst) verschuldigd.
Akkoord*
Om lid te kunnen worden dien je akkoord te gaan met onze voorwaarden.
* = verplicht in te vullen veld